Creaal is een bijzondere houdstermaatschappij. Dat komt niet doordat er vier werkmaatschappijen onder ressorteren. Ook niet door het beoogde publiek: de financiële en fiscale wereld. En zelfs niet door de ondernemer die Creaal in 2008 oprichtte: Joost Tervelde

Creaal is bijzonder door de filosofie , de gedachte die erachter zit. Die valt in één woord te vangen: samenwerking. Met ketenpartners, met klanten, met non-gouverne-mentele organisaties, en met medewerkers – zowel binnen de afzonderlijke werkmaatschappijen als tussen die werkmaat- schappijen onderling.

En dat allemaal tegen het licht van een ongebreidelde ambitie, verwoord in het motto ‘What we think, we become’ (Boeddha)